Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, çalışma hayatının öncelikli şartıdır. 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu işverene ve işçilere çalışma ortamının gözetimi için çeşitli yükümlülükler yüklemiştir. İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

 

Çalışma ortamının gözetimi yapılarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamın oluşturulması sağlanır. Sağlık ve güvenlik yönünden çalışma ortamında inceleme yapılır. Sağlık gözetimi, işyerinde iş ve işçi ile ilgili tüm süreçlerde sağlığı etkileme potansiyeli olan risklerin değerlendirilmesi ve kontrolünün yapılmasıdır. Çalışma ortamında sağlık yönünden gözetimler işyeri hekimi önderliğinde yapılır. Çalışanların uygun işe yerleştirilmesi, işyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi, işyeri risklerinin kontrolü, aralıklı kontrol muayeneleri, işyerinde sağlık hizmetleri bu kapsamda gerçekleştirilir.

 

İş güvenliği uzmanı önderliğinde yapılan teknik yönden gözetimde ise işyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanları, kullanılan ve üretilen maddeler, çalışanlar güvenlik yönünden hangi tehlikelere maruz kalabilirler ve bu tehlikelere maruziyetleri engellenebilirliği veya azaltılabilirliği incelenir. Bu kapsamda makine, tezgah ve tesislerin kontrol ve deneyleri, ortam ölçümleri konrol edilir.