20 Haziran 2012 tarihinde yasalaşan ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

 

Bu kapsamda, işyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanı, işin her safhasında kullanılan ve ortaya çıkan maddeler, çalışma ortam ve şartları, özel risk taşıyan iş ekipmanı ve işler ile işyerleri, özel politika gerektiren grupların çalıştırılması, işin özelliğine göre gece çalışmaları ve postalar hâlinde çalışmalar, sağlık kuralları bakımından daha az çalışılması gereken işler, gebe ve emziren kadınların çalışma şartları, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması veya dışarıdan hizmet alınması ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular da gözetim yapması zorunlu hale getirilmiştir.

 

İş güvenliği uzmanlığı hizmetinde, işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak konularında işverene önerilerde bulunulur. Bu kapsamda, tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konuları ele alınır.