6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler kapsamında yapılan risk değerlendirmeleri, ortam ölçümleri işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler, radyolojik, biyolojik, toksikolojik analizler, fizyolojik ve biyolojik teslter, eğitim çalışmaları ile diğer çalışmalar değerlendirilir.

 

Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporu iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi tarafından yıllık değerlendirme raporu hazırlanır.