Hakkımızda

BİLÇE OSGB

Misyonumuz

Türkiye’nin çalışma hayatında ve hizmet sektöründe güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, işyerlerinde her türlü kaza ve yaralanmaları önlemek, tüm kazaları ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirgemek, çalışanlar ile çalıştıranların sosyal güvenliklerini, iş hukuku açısından hak ve yükümlülüklerini öğreterek, iş barışını sağlamak, böylece ulusal ekonomiye ve kalkınmaya destek vermektir.

Vizyonumuz

Dünyada ortaya çıkan hızlı gelişmelere, paralel olarak ülkemizin sahip olduğu potansiyeli olumlu bir şekilde haarekete geçirip, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, çalışan ve çalıştıran kesimlerin ihtiyacına uygun kaliteli bir eğitim vererek, çalışma hayatında devlet adına eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetleri yürüten bir merkez haline gelmektir.