Bir OSGB ( Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ) olarak, işyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;

  • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici saaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetimi,
  • İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık hizmeti gözetimi,
  • İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile biçimlendirilmesi,
  • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve buna benzer acil müdahele gerektiren uygulamaların organize edilmesi ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,
  • Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınması,
  • Çalışanların yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile peryodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanması konularında tüm süreç ve takip uygulamalarını en üst seviyede yerine g etirilmesi